Kontakt

Predávajúci:

Ing. Ľubica Gerová

 

Miesto podnikania:

Prečín 499

01815 Prečín

Slovenská republika

IČO:45453853

DIČ:1073378295

Predávajúci nie je plátcom DPH.

Zapísaná v živnostenskom registri č.330-17932

vedenom Okresným úradom Považská Bystrica

č.OŽP-A/2010/02124-2

Tel.: +421 911 168 665

E-mail: lubica.gerova@zoznam.sk

 

Adresa vrátenia/výmeny/reklamácie tovaru:

Prečín 499

01815 Prečín

Slovenská republika

 

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

91101 Trenčín

Odbor výkonu dozoru, tel.:032/6400109, E-mail:tn@soi.sk