Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ  Vašich osobných údajov:

 

Ing. Ľubica Gerová

Miesto podnik.:    Prečín 499, Prečín 01815

IČO:                       45453853

Zápis:                    Okresný úrad Považská Bystrica, č. živn. reg.: 330-17932

kontakt:                 e-mail: lubica.gerova@zoznam.sk,  tel.: +421 911 168 665

WEB:                     https://www.lghodvab.sk/

 

V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať zakliknutím z nasledovných možností:

ODVOLÁVAM svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých na účel registrácie do spotrebiteľskej súťaže, ktorú realizuje Prevádzkovateľ. Zakliknutím tohto tlačidla beriem na vedomie, že moja účasť v spotrebiteľskej súťaži bude zrušená bez možnosti jej obnovy.ODVOLÁVAM svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých na účel kontaktu a spätnej väzby Prevádzkovateľa na webovej stránke https://www.lghodvab.sk/. Zakliknutím tohto tlačidla beriem na vedomie, že nebudem Prevádzkovateľom kontaktovaný.

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.